Környe Online  -  2019 © Minden jog fenntartva!

Támogatók:

KÖRNYE ONLINE

Nyitólap Szakemberek, Vállalkozók Üzletek, boltok Vendéglátó egységek Kapcsolat
Környe Online - Impresszum Adatkezelési tájékoztató Általános Szerződési Feltételek Felhasználási Feltételek Szakemberek, Vállalkozók Üzletek, boltok Vendéglátó egységek

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Takács Ferenc E.V. (továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltett www.kornyeonline.hu (továbbiakban: Weboldal) domain alatt elérhető környei vállalkozók, szakemberek, boltok, cégek információs társadalommal összefüggő szolgáltatás bármely elemének erre alkalmas eszközön történő megjelenítésével Ön (továbbiakban: Felhasználó) egyidejűleg elfogadja az alábbi felhasználási szabályzat keretében meghatározott használati feltételeket:

A Szolgáltatás célja a Környén található szakemberek, vállalkozók, üzletek, vendéglátó egységek és a megrendelők, látogatók, vendégek egymásra találásának segítése.

A Szolgáltatás elnevezése, kialakítása, megjelenése, a benne található információk (adatbázis), azaz a Szolgáltatás teljes tartalma szerzői jogvédelem, valamint az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogszabályi rendelkezések hatálya alatt áll.

A Szolgáltatástól különböző weboldal (Google.com , Facebook.com, stb.) kapcsolódó szolgáltatására az adott weboldal keretén belül közzétett szabályzatok és feltételek (is) vonatkoznak.

Az Üzemeltető a Weboldalon található szakemberekkel, vállalkozókkal, üzletekkel és vendéglátó egységekkel szerződéses kapcsolatban áll, a szakemberek, vállalkozók, üzletek, vendéglátó egységek általában ingyenesen veszik igénybe az Üzemeltető szolgáltatását, kivéve az erre a célra kialakított hirdetési felületeket.

Az Üzemeltető a Szolgáltatás keretén belül a szakemberek, vállalkozók, üzletek, vendéglátó egységek által magukról nyilvánosságra hozni kívánt adatokat és információkat jeleníti meg a szakemberek, üzletek és egységek adatlapjain a www.kornyeonline.hu oldalon. Az Üzemeltető az esetlegesen ezen információközlésből eredő károkért, továbbá a szakemberek, vállalkozók, üzletek, vendéglátó egységek eljárásáért, és/vagy az általa okozott károkért felelősséget nem vállal.

A felhasználót terheli a felelősség a Szolgáltatással összefüggésben végzett valamennyi tevékenységéért. A kiskorú felhasználó tevékenységéért a törvényes képviselő tartozik felelősséggel. A Szolgáltatás kizárólag a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, harmadik személyek és az Üzemeltető jogainak sérelme nélkül, valamint a jelen szabályzatban foglaltak betartásával használható. Minden felhasználó köteles felelősségteljes magatartást tanúsítani, és más felhasználókkal és az Üzemeltetővel szemben tiszteletteljesen viselkedni. A Szolgáltatás használatával a felhasználó szavatolja, hogy a Szolgáltatást nem használja más felhasználók és az Üzemeltető zaklatására, rágalmazásra, becsületsértésre vagy más módon más felhasználók személyiségi és egyéb jogainak megsértésére, csalás megvalósítására, vagy bárminemű egyéb visszaélésre. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy korlátozza azokat a felhasználókat, akik a fenti feltételeket megsértették.

Az Üzemeltető kizárja a felelősségét a szakember tevékenységével összefüggésben. A szakember tevékenységével kapcsolatosan bárminemű igényérvényesítés csak és kizárólag a szakemberrel szemben lehetséges. Kizárólag a szakember tartozik felelősséggel a saját tevékenységéért, eljárásáért, az általa elvégzett munka, illetve szolgáltatás minőségéért.

Az Üzemeltető törekszik a Szolgáltatás folyamatos és hibamentes üzemeltetésére, ugyanakkor kizárja a felelősségét a Szolgáltatás hibás vagy nem rendeltetésszerű működéséből eredő bármely következmény vonatkozásában, így különösen a Szolgáltatás üzemelésében beálló kimaradás, a használattal összefüggésben történő számítógép-meghibásodás, adatvesztés, valamint tőle független személyek által megvalósított, információs rendszerek biztonságát sértő magatartások esetén.

Az Üzemeltető a www.kornyeonline.hu weboldal tartalmára vonatkozóan kizárólag magáncélú felhasználásra ad engedélyt, mely felhasználás keretében a Weboldal rendeltetésszerű használatával velejáró egyedi lehívás és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözés, továbbá a nem kereskedelmi célból történő lementés és kinyomtatás engedélyezett.

Ezen túl a Weboldal bármely tartalmi eleme csak a szabad felhasználás jogszabályban meghatározott eseteiben kerülhet felhasználásra, azonban a felhasználás csak annyiban megengedett, illetve díjtalan, amennyiben nem sérelmes a mű rendes felhasználására és indokolatlanul nem károsítja a szerző jogos érdekeit, továbbá amennyiben megfelel a tisztesség követelményeinek és nem irányul a szabad felhasználás rendeltetésével össze nem férő célra. Bármely ettől eltérő, a Weboldal tartalmára vonatkozó felhasználás – beleértve a Weboldal bármely oldalára mutató link más weblapon történő elhelyezését is – az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélyéhez, és az abban meghatározott formához kötött. Jogosulatlan felhasználás esetén az Üzemeltető minden esetben él a büntető és polgári jogvédelem eszközeivel, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény szabályozott értesítési és eltávolítási eljárást kezdeményez.

Az Üzemeltető a Weboldalon elérhetővé tesz általa kiválasztott mások által közzétett tartalmakat közvetlen linkek útján, mely tartalmakat kizárólag a link elhelyezésekor ellenőrzi, így a linkelt tartalom esetleges megváltozása esetén annak tekintetében felelősséget nem vállal, és jogsértő tartalomra történő linkelés esetén az erre vonatkozó, jogszabályban meghatározott módon történő jelzést követően a linket haladéktalanul eltávolítja.

A Weboldalon + jellel megjelölt tartalmak hirdetések. Az ilyen vagy egyéb (pl.: Hirdetés, Promóció) jelzéssel nem ellátott tartalom minden esetben az Üzemeltető vagy a szerző szubjektív véleményét tükrözi, illetve a Weboldal és/vagy a tartalom jellegéhez igazodóan válogatott adatokat és információkat tartalmaz a szerkesztői szabadság adta lehetőségeket kihasználva.

Az Üzemeltető bármikor jogosult a jelen szabályzat egyoldalú módosítására. A módosításról a Szolgáltatás keretén belül tájékoztatja a felhasználókat. Amennyiben a Felhasználó a módosítást követően a Szolgáltatás bármely részét használni kezdi, az a módosítás elfogadásának minősül.

A Felhasználók adatainak kezeléséről az Adatkezelési tájékoztató rendelkezik.

Ajánlatkérés

Ajánlatkérésre, azaz a felhasználó által elvégeztetni kívánt munka vagy igénybe venni kívánt szolgáltatás feltételeire vonatkozó információkérésre a weboldalon közölt, feltüntetett kapcsolati adatok ingyenes használatával van lehetőség. Ajánlatkéréshez nincs szükség regisztrációra.

Jelentkezés menete

A Weboldalon való megjelenéshez a Kapcsolat oldalon található Jelentkezési form kitöltését követően, valamit az Adatkezelési tájékoztató és az ÁSZF elfogadása után van lehetőség. Miután kitöltötte a jelentkezési felületet és elküldte, megvizsgálásra kerülnek a küldött adatok.


Környe, 2020. április 1.Adatvédelmi szakértő